חוקים

אם הייתי יכולה לשנות את הייתי משנה את החוק חייבים ללכת לחצר. אני חושבת שיכולים לבחור אם אתה רוצה ללכת החוצה או לא. למשל ממש ממש חם בחוץ וזה לא כיף. והפסקה אם מה להשות אז וזה ממש משהמהם. והם אתה בכיתה יש למשחקים לשחק. גם חברים שלי חושבים שזה לא כיך להיות בחוץ וזה ממש מהצבן. עוד חוק שאני רוצה שהיה אפשר לליבוש כובאים. כובאים עם ממש יפים ונוכים ואני כושבת שאפשר ללבוש אותם. לבנים יש כיפות ולנות את כלום. יש עוד הרבה דברים שאני רוצה שהיה אבל זה שני הדברים שאני הכי רוצה.

Innovation Day Reflection

This was my first time doing anything for Innovation Day this made me really nervous because I did not know how Innovation works so this was really hard. What really helped me with the  project is my partner, my partner really helped me with the the slide show  and the game so I learned that when I do more project it would help if I do it with a partner.

This was really fun and i cant wait until next year!

Creative writing

Sul Sul

 

“The day had come… I had been warned… I hadn’t listened and now it was happening” I said when I realized where I was. 

 

A week before all of that happened let me tell you about me. Hi my name is Ashley, Ash in short I am 13 and I live in new york. I have 3 siblings, Robin, Scarlet and Livia.  My favorite food is Chips and Salsa and my favorite thing to do is play The Sims 4. It is the first day of summer break and that means I can play as much as I want.

 

I woke up at 10am enjoying my break and I hear noises coming from my parent’s room. I go to their room and I see my mom sitting on her bed crying. I sit beside my mom and I ask her what’s up. “Are you ok?” I asked, “ I am not ok, your aunt disappeared,” she said. I decided to go out of the room to give her some space and I went to play sims. 

 

I played for about 2 hours and I decided to go for a walk. I walk around the neighborhood and I see a man walking toward me, the man said ” If you play too much you will get in the game”. I thought that he just wanted to make me scared so I just walked away. When I got back home, I went to play sims a little more but then I looked out of my window and you can’t believe what I saw….

THE E ND

Reading project

 

My book is the book Room To Dream, I chose to make a photo essay. I chose to make a photo essay because I like writing and I love designing. My book has a lot of thing in it so it is the best thing to do.

When I did this project, I picked all the best and the most important parts from the book. Sometimes it was hard to explain everything because it is the third book from that series, but I tried.

If I would do this again, I would work on it more, give more effort to the project that I was. I would edit all my paragraphs and make them look better. I would choose another artifact because  I would like another thing that has something with designing.

I hope you like my photo essay and here is the link to it.

Room to dream

Rocket

To finish our flight unit we did something very fun! We made rockets and launcher them! We went outside and had fun launching them! here is a video of me explaining what happened with my rocket!

I learned a lot about m self in this unit, I learned that I need to start using Q cards more when I stady. The thing that I liked the most in this unit is when we made the Rocket. 

 

Truth and Reconciliation

Truth and reconciliation

 

Reconciliation is forgiving somebody, like to forgive the indigenes people because of what we did to them. It is to reunite with someone.

 

Before I learned about the residential schools I did not know how badly the nuns in the residential  school trident the indigenes kids. How they did not have a voice. How many kids were killed.